Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Καθαριότητα


Δ Η Μ Ο Σ
Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ 
 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ 
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αριθμ . απόφασης :        249 / 2011
Άρθρο 13
Απαγορεύεται το στάβλισμα ζώων και ποιμνίων εντός των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 200€ έως 500 €.
…εξαρτάτε από την  Δημοτική Αρχή