Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Δ. Τσιγαρίδα - 28 φωτογραφίες από Κατοχή - Αχελώο και Διόνι