Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

  Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00, το Δημοτικό συμβούλιο  (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

3.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  των τελών νεκροταφείων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
4.Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολής σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
5.Έγκριση υποβολής αίτησης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για τη συμμετοχή στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-νέα φάση”(εισηγητήςκ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
6.Έγκριση χρήσης όρου παράτασης σύμβασης καυσίμων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
7.Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ.  Κ ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10.Έγκριση μετακινήσεων κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11.Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος»