Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Πληρωμή προνομιακών επιδομάτων

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπυρ. Καρβέλη γίνεται   γνωστό ότι η πληρωμή των  Προνοιακών επιδομάτων ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου,  αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018.