Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση - πρόσκληση αγροτών στην κοινότητα Κατοχής

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 καλούνται οι αγρότες της Κατοχής στην Κοινότητα και ώρα 19:30μμ για τη λήψη αποφάσεων σε. Ότι αφορά τις κινητοποιήσεις.