Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο γηπεδο Κατοχης ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου. ΠΡΟΣΟΧΗ ο χώρος έχει ραντιστεί με δηλητηριώδες φάρμακο για τον καθαρισμό του χώρου από τα αγριόχορτα που ενοχλούν στις εργασίες. ΜΗΝ πλησιάζει κανείς και ιδιαίτερα τα παιδιά γιατί υπάρχει ΚΙΝΔΥΝΟΣ.