Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ας φωτογραφίσουμε την πανσέληνο απ´ τους Οινιάδες

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

  1. Αρχαιολογικός χώρος Οινιαδών(Νεώσοικοι):

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό 21:00-24:00