Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΌ

πηγή: olatagoal.gr

Κοντά σε μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη είναι ο Τρίκαρδος Κατοχής. Οι 

νεοφώτιστοι στην Α'κατηγορία είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με 

μεσοεπιθετικό, με μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία, και απομένουν τα τυπικά για 

να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.