Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων από την Τρίτη 18 Ιουλίου


   Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικού-Οικονομικού Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή των  Προνοιακών επιδομάτων ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου,  αρχίζει από την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.