Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού

Σε ηλεκτρονική επιστολή  21/2/2017 του Γεώργιου Καλόκληρου