Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Χωρίς νερό η Κατοχή για ώρες

Χωρίς νερό για ώρες το πρωί η Κατοχή εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε από την εταιρία που έχει αναλάβει το έργο του βιολογικού καθαρισμού. ´Ένα σημαντικό έργο κι απαραίτητο αλλά η προχειρότητα ολοκλήρωσήης του μόνο προβληματισμό δημιουργεί. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια θυμίζουν βομβαρδισμένα τοπία και σε τέτοια έργα συμπεριλαμβάνεται με την κατασκευή τους, ο καλωπισμός δρόμων και πεζοδρομίων αλλά στο χωριό μας πρόχειρα μπαλώματα ντροπής.
Μήπως η Δημοτική Αρχή να γίνει πιο αυστηρή στον έλεγχο?