Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση Νέου Αγροτικού Συλλόγου Κατοχής

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κατόχης συνέλευση του Νέου Αγροτικού Συλλόγου με θέμα την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επερχόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Νέου Αγροτικού Συλλόγου Κατοχής στις αγροτικές κινητόποιησεις και συντονισμό δράσεων με την Παννελαδική Επιτρόπη Μπλόκων.