Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 19-12-2016


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο,  (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας )  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1.       Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 801 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στον

Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα- Αγ. Δημήτριο/ Β΄ Φάση’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
3.         Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
4.         Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5.         Αποδοχή ποσού βάσει του άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
6.         Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των αποκλειστικών ημερομηνιών υποβολής πρότασης του 1ου θέματος της Η.Δ.).

Ο Πρόεδρος


Αγαθάγγελος Κότσαλος»