Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1-9-2015 έως 31-8-2016 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΕ ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ