Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ανάγκη στήριξης της προσπάθειας από την Πολιτεία – Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014
Δελτίο Τύπου
Ανάγκη στήριξης της προσπάθειας από την Πολιτεία – Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας

Ενόψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου αλλά και για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2014  συνεκλήθη στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Στην σύσκεψη  στην οποία προέδρευε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος – ως πρόεδρος του ΣΟΠΠ  παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  οι διοικητές των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών Αρχών του Νομού,  οι Προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών  σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, οι εκπρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων Αχαΐας, και άλλων Φορέων σχετικών με αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Συζητήθηκε ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου που ήταν θετικός και κατά κύριο λόγο οφείλονταν στην συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και στην συντονισμένη δράση τους καθώς και  θέματα που αφορούσαν τον πρόσφατο σεισμό στην Αιγιαλεία και τις συνέπειες του.
Αποφασίσθηκε δε, εν όψει της χειμερινής περιόδου να γίνουν έλεγχοι των αντιπλημμυρικών έργων,  προληπτικοί καθαρισμοί ποταμών και χειμάρρων, έλεγχοι αντλιοστασίων και υδραγωγείων και τακτή απομάκρυνση απορριμμάτων από τον αστικό χώρο 
Τέθηκε ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το θέμα της έγκαιρης χρηματοδότησης για σχεδιασμό και εμπρόθεσμη υλοποίηση δράσεων και η αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορεί  η υπάρχουσα χρηματοδότηση  να καλύψει όλες τις φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του έτους.
Ιδιαίτερα δε, αναμένοντας  την  χειμερινή περίοδο αποφασίστηκε η επιτάχυνση και η λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας – όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο έγκαιρος εφοδιασμός με αλάτι  για την αντιμετώπιση φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού και η ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων . Επιπλέον,  κλήθηκαν κυρίως οι Δήμοι, στο πλαίσιο των τομέων ευθύνης τους και μετά τις διοικητικές αλλαγές που αφορούν  τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση των δυνητικών ακραίων φυσικών φαινομένων. 
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος: «Γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργούνται και μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει άριστα. Δεν είναι δυνατόν όμως, η Πολιτεία να συνεχίζει να μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς πόρους και να αποδυναμώνει από προσωπικό τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες  για την Πολιτική Προστασία. Η πολιτική της λιτότητας δεν είναι ανεκτή – ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής».