Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα στο Δήμο Μεσολογγίου

ΕΝΕΡΓΩΑπό τη Δευτέρα 17/11/2014 (ώρες από 9.00 πμ. έως 13.00 μ.μ.) οι ενδιαφερόμενοι δημότες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δημου, προκειμένου να πληροφορηθούν (σε πρώτη φάση) εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός έλεγχος μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα: www.energo-eke.gr
α) από τον ίδιο,
β) από το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται.
γ) από τις υπηρεσίες του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου
Σε περίπτωση επιλογής του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού προς ενημέρωση, θα πρέπει να προσκομίζεται το έντυπο Ε1 και το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους.
Η ενημέρωση γίνεται προσωπικά στον ενδιαφερόμενο, ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο. Συνίσταται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί σε τυχόν γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, που δεν φέρουν αρμοδιότητα διαχείρισης του Προγράμματος.
Για ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο τηλ 15105.

cityvoice.gr