Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Και το όνομα αυτού Γεράσιμος

Την Κυριακή 12-10-2014 στην Εκκλησία του Αγ. Θεοδώρου στην Κατοχή ο Μιχάλης
Κοταντάκης & η σύζυγος Σοφία Ζυγιώτη βάπτισαν τον δεύτερο γιο τους και το όνομα αυτού Γεράσιμος.
Να σας ζήσει και πάντα χαρές!