Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αύριο η Οικονομική Επιτροπή για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Τύπου
Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32,Τ.Κ. 26441, Πάτρα
LOGO Region of Western
               Greece
REGION OF WESTERN GREECE
Press Office
32nd, New National Road Patras-Athens,
GR-26441, Patras, Greece
tel: (+30) 2613 613524 fax: (+30) 2613 613532 email: grafeiotypou@pde.gov.grΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014
Δελτίο Τύπου
Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην Αιτωλοακαρνανία

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 1 μ.μ., στην Πάτρα στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για με θέμα τη μεταφορά των μαθητών για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τα δρομολόγια όσο και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr, καθώς και στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς όπως προσέλθουν προκειμένου να λάβουν μέρος στην παραπάνω διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων.