Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ευχαριστίες της Διοικήσεως του Τρικάρδου Κατοχής στην οικονομική ενίσχυση της ομάδας μας

Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη του και σημαντική οικονομική υποστήριξη  στην ομάδα του Τρικάρδου, από τον φίλο και
συγχωριανό μας, [Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω], κ. Γεώργιο Γερ. Καρατζογιάννη. 

Εκ της διοικήσεως 
Ένωση ΑΟΚ-ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Κατοχής